Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Margoninie
http://spmargonin.biposwiata.pl

Dane teleadresowe

Nazwa:Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Margoninie
Rodzaj:Szkoła Podstawowa
NIP:607-005-35-36
REGON:000807748
Województwo:wielkopolskie
Powiat:chodzieski
Gmina:Margonin
Miejscowość:Margonin
Adres:ul. Polna 6
Kod pocztowy:64-830
Patron:Mikołaj Kopernik
Dyrektor:

mgr Alicja Michalska-Nowak

672846046

sekretariat@sp.margonin.edu.pl

Wicedyrektor do spraw dydaktycznych:

mgr Jolanta Rajek

Wicedyrektor do spraw organizacyjnych:

mgr Renata Szymanowska

Przewodnicząca Rady Rodziców:

Zuzanna Mączyńska van den Hurk

Inspektor Ochrony Danych:

Małgorzata Sapalska

iod@szkola.margonin.edu.pl